Regulamin | kontakt@karpzoo.pl | 883020543 (pon-pt, 10:00-18:00)

Darmowa dostawa od 99zł* | Wysyłka 24h | Czas na zwrot 14 dni

artykuly dla zwierzat domowych

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Obowiązek informacyjny - RODO

 

Właściciel Sklepu internetowego Karpzoo.pl / Administrator Danych Osobowych:
Karpzoo.pl Michał Bzinkowski
ul. Prusa 6, 26-110, Skarżysko-Kamienna NIP: 6631826698

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, tzw. „RODO”).

Wspomniany akt prawa europejskiego, który będzie obowiązywać bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018 r., reguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje.

Należy jednak pamiętać, że celem RODO wcale nie jest zablokowanie przepływu danych osobowych. Jest wręcz przeciwnie: te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać z Tobą umowę, czy
przesłać Ci naszą ofertę. Natomiast dzięki RODO masz mieć jednak
większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

 

W kontekście wejście w życie RODO, po naszej stronie powstały pewne obowiązki informacyjne, które niniejszym spełniamy przedstawiając Państwu wymagane przez RODO informacje.

Rola Karpzoo.pl w kontekście RODO
W rozumieniu RODO Karpzoo.pl przetwarza Państwa dane osobowe występując w roli Administratora Danych Osobowych („Administrator”, „ADO”).

Cel: realizacja umowy
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy / usług, w tym również w celu udzielania wsparcia technicznego – pomocy technicznej, zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i dostosowania
Portalu do preferencji i oczekiwań użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

Przetwarzane są w szczególności następujące dane:
•login
•imię i nazwisko
•adres
•numer telefonu
•e-mail
•wiek
•płeć
•adresy IP rejestracji, logowania, itp.

Cel: uzasadnione interesy

Administrator przetwarza także Państwa dane w celu promocji / marketingu własnych produktów lub Zaufanych Partnerów a także by lepiej dostosować usługi do Państwa preferencji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w
których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przetwarzane są w szczególności następujące dane:
•login
•adres
•imię i nazwisko
•numer telefonu
•e-mail
•wiek
•płeć
•adresy IP rejestracji, logowania, itp.

Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe zazwyczaj będą przetwarzane przez czas wykonania umowy – w celu wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę
trzecią (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Po wykonaniu / zakończeniu umowy, dane będą przetwarzane dalej – jednakże w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Państwa prawa

Możesz uzyskać informacje, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

■ Jeśli tak - możesz uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o kopię. Możesz również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o
tym, jakie twoje dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są
przekazywane. Jeśli sam nie przekazałeś danych tej firmie/instytucji -
możesz także poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.

■ Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Oczywiście nie w każdym przypadku. Gdy mamy z Tobą zawartą umowę to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i
Twoja prośba nie będzie skuteczna. Jeśli jednak są
one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania - Twoje dane powinny być usunięte
■ Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane - możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Ponadto, jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo zarządzania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
• W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania;
• W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i
wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje
Pani/Panu oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od
administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym sie do odczytu maszynowego.
• W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z
administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych (o ile został
powołany), korzystając ze wskazanych pod linkiem danych kontaktowych; https://www.karpzoo.pl/dane-firmy.html

Informacja o wymogu podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy. Podanie danych osobowych w celach
marketingowych jest dobrowolne, aczkolwiek przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może się odbywać również na mocy innej podstawy prawnej niż zgoda – np. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo, Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”). Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Copyright © 2017-2018 karpzoo.pl Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu